Bulgarian

Един ден.

Един ден. Но не сега.
А съдбата все ще ни пропуска.

И когато хепи ендът ни достигне –
като топъл дъх в зимна утрин –
ще се изпари
при първите лъчи на слънцето…

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s