Uncategorized

Новото модерно време.

младост
наричат своите грешки
изпозабравени и
изоставени в
отдавнашното време на
миналия век

големи вече в
новото модерно време
на своеволия
извършени
погрешно бързо и несръчно

големи вече, докато
светът около тях
бучи и
изтощава
те знаят всичко
могат всичко
само не и
да обичат

големи вече, а
нищо ненаучили…

Advertisements
Standard

2 thoughts on “Новото модерно време.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s