Bulgarian, Poetry

Светът в утрото.

стихийностите
сутрин
не бушуват
в покоя на пейзажа
скрили своя
буен нрав

природата
прозява се
с въздишка и в
музикален трепет
събужда се
светът

градът различен е
облят в
слънчева омая
подобно на платно
рисувано от
теб и мен

с усмивка
утрото
ще те посрещне
ако ти му подариш
една
преди това

рутинностите
и на моя
и на твоя ден
красиви са
обагрени в
утринната светлина

Advertisements
Standard