Bulgarian, Poetry

Пътят на мечтите.

Мечтите редят се
една до друга
и чакат реда си,
но времето
все се намесва,
все ги отменя.

Да ги догоня ли,
да ги пусна ли;
може би
по-добри ще дойдат –
но не е ли и това
вид мечтаене?

Continue reading

Advertisements
Standard