Bulgarian, Poetry

Времето е относително.

Телефонът иззвъня.
Веднъж,
втори,
трети път.
Вдигнах.
Очите ми се ококориха,
когато чух
гласа ти.
Бяха седмици,
не – месеци,
когато ти ми каза
“До утре”.
Времето
тече
на други обороти
в твоята глава.
Днес
си имал предвид.

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s